DEBLADO.NL Personeel uit de EU

 

 

 

 

 

logo deblado.nl

 

net even persoonlijker

 a aa


 

 

 


 

Regelgeving

 

Deblado uitzendorganisatie werkt uitsluitend volgens de wettelijke regelgeving en volgens de huidige CAO van de uitzendbranche. Om dit te onderstrepen hebben wij een G-rekening voor de betalingen tbv de belastingen en de sociale lasten. In overleg met u wordt bepaald of u hier gebruik van wilt maken.
Voordat de mensen gaan werken verzorgt Deblado de controle van de identiteitsbewijzen en de controle of aanvraag van een Nederlands sofinummer (burgerservicenummer).

 

NEN-4400-1 gecertificeerd
Deblado is NEN-4400-1 gecertificeerd. Deze norm is, naast een stukje uitstraling van ons naar buiten, ook voor u. Het biedt u bescherming tegen kostbare claims. Op basis van de wet Keten- en Inlenersaansprakelijkheid bent u namelijk zelf aansprakelijk voor niet afgedragen omzetbelasting en loonheffingen. Gecertificeerde ondernemingen bewijzen met dit keurmerk onder andere dat hun (personeels)administratie op orde is, dat zij op tijd belastingen en sociale verzekeringspremies betalen en dat hun medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten.

Op de website www.normeringarbeid.nl treft u Deblado aan in het register van gecertificeerde ondernemingen

Verklaring registratie klik HIER

Privacystatement

Waarom dit privacystatement?

Dank voor jouw interesse in Deblado en onze dienstverlening. Ten behoeve van deze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. In dit privacystatement willen wij je hierover nader informeren. Voor specifieke dienstverlening kunnen aparte of aanvullende regels van toepassing zijn.

Voor de volledige Privacystatement van Deblado klik HIER